Souhlas​​ se ​​zasíláním ​​newsletteru

Souhlas​​ se ​​zasíláním ​​newsletteru

1. Udělujete tímto souhlas společnosti OTRE spol. s r.o., se sídlem Frymburk 12, 382 79 Frymburk , IČ: 260 25 141, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9721 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala tyto osobní údaje:

  • emailovou adresu
  • jméno a příjmení
  • pohlaví
  • národnost
  • kombinace obecnějších údajů (např. rybář, 4 děti,)

 

2. Emailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. E-mailovou adresu je nutné zpracovat pro účely zasílání obchodních sdělení.

Jméno, příjmení, národnost, kombinace obecnějších údajů a pohlaví budou zpracovány za účelem přizpůsobení oslovení a výběru obsahu obchodních sdělení. Poskytnutí těchto údajů není povinné.

Výše uvedené osobní údaje budou za tímto účelem Správcem zpracovávány po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte.

3. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. NexGen IT, s.r.o.se sídlem Nádražní 159/21, České Budějovice, 370 01 IČO: 28145577 Spisová značka: C 20318 vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích Zastoupená jednateli Bc. Michaelem Mrázem, MBA a Janem Nikerlem, DiS

b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů (výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy)
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením..

 

Osobní údaje lze kdykoliv odhlásit nebo vymazat na emailu cernocky@otre.cz